ประกาศ
  • คลินิกกัญชาทางการแพทย์
   จะเปิดให้บริการสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันอังคาร และวันพุธ เวลา 09.00-12.00 น.
   เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปถึง 29 กรกฎาคม 2563   *** โปรดเตรียมใบรับรองแพทย์ ผลเลือดค่าไต ค่าตับ มาด้วย

  ติดต่อสอบถาม 09-7005-4041 ในวันและเวลาราชการ
ลงทะเบียน / ตรวจสอบข้อมูล